Kosten 2020

Kosten in 2020:

Verzekerde zorg:
Voor 2020 is met verzekeraar Caresq (Promovendum, National Academic, Besured) geen contract afgesloten.
Met de overige verzekeraars is voor 2020 wel een contract afgesloten.

Onverzekerde zorg:
De behandelingen van verschillende problemen (o.a. rouwproblematiek, identiteitsproblematiek, relatieproblemen e.d.)
die wel in aanmerking komen voor psychologische hulp, worden niet meer door de verzekeraars vergoed.
De kosten daarvoor worden in onderling overleg vastgesteld.