Diversen

Klachten:

Als u ontevreden bent over de behandeling of de behandelaar, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken.

Dan wordt gekeken of een oplossing mogelijk is binnen dezelfde behandelcontext of dat verwijzing naar een andere behandelaar of een andere behandelmethode wenselijker is.

Mocht het niet lukken om de gerezen problemen te verhelpen dan kun u een beroep doen op een bemiddelaar van de LVVP (Landelijke vereniging vrijgevestigde  psychotherapeuten), conform de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), zie klachtenregeling.

Mocht dit ook niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP via www.lvvp.info  (zie cliëntenfolder van de LVVP).